Domaranmälan till Göteborg Cup 2018

Domaranmälan gäller ungdomshelgen 15-17 september.

Domarna är en mycket viktig del av Göteborg Cup. Vi vill därför göra några saker för er som vi hoppas ni uppskattar.

Ni dömer Era matcher i pass i en och samma hall dagvis. Ni skall alltså inte behöva transportera Er mellan hallar för att döma samma dag.

Vi kommer i möjligaste mån ha ett rum i varje anläggning avsatt för er domare där ni kan vara mellan era matcher. Här kommer finnas fika, frukt, kaffe, dricka och lite lugn och ro.

Alla domare erhåller deltagarkort som berättigar till fria resor med kollektivtrafiken och mat på skolförläggningen. De som inte har möjlighet att ta sig till förläggningen för mat ordnar vi mat på annat sätt till.

För de domare som behöver, erbjuds fritt boende på vandrarhem.

Ambitionen är att ha två-domarssystem ner till 04 klasserna.

Domararvodet är enligt SHFs taxa 3kr/minut 90:- per match 2x15 min och
reseersättningen uppgår till 18.50/mil.

För domare från andra delar av landet kan annan överenskommelse avseende ressätt bli aktuell.

Vid frågor kontakta Maths Nilsson 0705-570370

Du är inloggad som {{loggedInAs}}
Dina uppgifter har hämtats automatiskt
Du verkar ha använt CupManager innan.
Om du vill kan vi hämta dina uppgifter automatiskt
Du har använt CupManager innan.
logga in för att hämta dina uppgifter

Skriv in din epost igen

Du är inloggad som {{loggedInAs}}
Dina uppgifter har hämtats automatiskt

Kontaktinformation


Bankuppgifter

Här kan du ange dina bankuppgifter. Dessa använder vi för att kunna betala ut dina pengar.


Annat


Avtal

Läs igenom avtalet, och godkänn det sedan nedan. Detta krävs att du godkänner för att du skall kunna gå vidare med din anmälan.

OBS!
Anmälan gäller för ungdomshelgen 15-17 september, så kryssa i
INTE ALLS 8-10 september

När du har skickat in anmälan väljer du ev. partners och anger vilka tider du kan döma.