SCHIEDSRICHTERREGISTRIERUNG für Göteborg Cup Handboll 2021

Välkomna att döma Göteborg Cup 2021!

Ersättningen per minut är 4:- vilket innebär att en match på 2x15 minuter ersätts med 120:-

Ambitionen är att ha två-domarssystem ner till 07 klasserna.
Skulle vi vara tvugna att vid någon match i dessa klasser (05,06 och 07) behöva tillämpa endomarssystem utgår 6:- i ersättning per minut.

08 och 09 klasserna har endomarssystem med 4:- i ersättning per minut.

Under juniorhelgen är minuttaxan 4,50 vilket innebär 180:- per match då matcherna är 2x20

Ni dömer Era matcher i pass i en och samma hall dagvis. Ni skall alltså inte behöva transportera Er mellan hallar för att döma samma dag.

Vi kommer i möjligaste mån ha ett rum i varje anläggning avsatt för er domare där ni kan vara mellan era matcher. Här kommer finnas fika, frukt, kaffe, dricka och lite lugn och ro.

Alla domare erhåller deltagarkort som berättigar till fria resor med kollektivtrafiken och mat på skolförläggningen. De som inte har möjlighet att ta sig till förläggningen för mat ordnar vi mat på annat sätt till.

För de domare som behöver, erbjuds fritt boende på vandrarhem.
Ni äter frukost och middag i Prioretet Serneke Arena.

Reseersättningen uppgår till 38.50/mil.

För domare från andra delar av landet kan annan överenskommelse avseende ressätt bli aktuell.

Vid frågor kontakta Thomas Willram 0707-462263

Sie sind angemeldet als {{loggedInAs}}
Your information has been fetched!
You seem to have used CupManager before.
If you want we can fetch your information automatically
You've used CupManager before
log in to fetch your information

Wiederholen Sie Ihre E-Mail-Adresse

Sie sind angemeldet als {{loggedInAs}}
Your information has been fetched!

Kontaktinformation


Bank account

You have to specify your bank account. We use this to pay out your money.

Wählen nation zuerst

Other


Contract

Please read through the agreement below, and accept it. This is required to be able to carry on with your registration.

För att vi ska kunna göra ett domarschema så är det mycket viktigt att domare inte avbokar sin medverkan efter söndag 22 augusti.
Om detta sker behöver vi ta ut en admenistrativ avgift på 1000:- då detta gör att domarschema böhöver göras om.

Bestätigung zur vertraulichen Behandlung Ihrer Daten

Wenn für den Turnierablauf erforderlich, darf die Turnierleitung meinen Namen veröffentlichen, beispielsweise zwecks Kontakt bei der Schiedsrichterauswahl oder in der Spielübersicht des Turnierspielplan

Nachdem Sie Ihre Registrierung abgeschickt haben, können Sie Ihre Verfügbarkeit und Ihren bevorzugten Partner eingeben.