HÅRDFÖRLÄGGNINGEN ÄR FULLBOKAD!

Nu är alla platser på hårdförläggning helt fullbokad.

Det finns fortfarande lite plats på hotell men även detta altermantiv är snart helt fullt.

Välkomna i september!