Spelschemat är nu publicerat!

Spelschemat till årets cup finns nu tillgängligt och lägg märke till att det kan komma ändringar fram till tisdagen i aktuell spelvecka.

Förläggningslista för lag som bor i hårdförläggning 14-16 september beräknas publiceras under vecka 36.

Vi har en plats ledig i F02 i övrigt är cupen helt fulltecknad.

Välkomna!