Referee registration for Göteborg Cup Handboll 2024

Välkomna att döma Göteborg Cup 2024

Helgen 6-8 september spelas juniorklasserna och ungdomar i klasserna U10 och 11(födda 2013 -2014). 13 -15 september avgörs klasserna U 16,15, 14 och 13 ( spelare födda 2008- 2012)

Ersättningen per minut är 4:- vilket innebär att en match på 2x15 minuter ersätts med 120:-

Ambitionen är att ha två-domarssystem ner till U13 klasserna.Födda 2011)
Skulle vi vara tvugna att vid någon match i dessa klasser (U16,15,14 och 13 behöva tillämpa endomarssystem utgår 6:- i ersättning per minut.

U12 klasserna(födda 2012) har endomarssystem med 4:- i ersättning per minut.
I denna klass och i U11 och 10(födda 2013 och 2014)ser vi gärna att föreningsdomare anmäler sig. Uppge i anmälan att ni är föreningsdomare så att vi lägger in er på matcher som passar er.

Under juniormatcherna är minuttaxan 4,50 vilket innebär 180:- per match då matcherna är 2x20

Ni dömer Era matcher i pass i en och samma hall dagvis. Ni skall alltså inte behöva transportera Er mellan hallar för att döma samma dag.

Vi kommer i möjligaste mån ha ett rum i varje anläggning avsatt för er domare där ni kan vara mellan era matcher. Här kommer finnas fika, frukt, kaffe, dricka och lite lugn och ro.

Alla domare erhåller deltagarkort som berättigar till fria resor med kollektivtrafiken och mat på skolförläggningen. De som inte har möjlighet att ta sig till förläggningen för mat ordnar vi mat på annat sätt till.

För de domare som behöver, erbjuds fritt boende.

Reseersättningen uppgår till 38.50/mil.

För domare från andra delar av landet kan annan överenskommelse avseende ressätt bli aktuell.

Vid frågor kontakta Thomas Willram 0707-462263

You're logged in as {{loggedInAs}}
Your information has been fetched!
You seem to have used CupManager before.
If you want we can fetch your information automatically
You've used CupManager before
log in to fetch your information

Repeat your email address

You're logged in as {{loggedInAs}}
Your information has been fetched!

Contact information


Bank account

You have to specify your bank account. We use this to pay out your money.

Choose nation first

Other


Contract

Please read through the agreement below, and accept it. This is required to be able to carry on with your registration.

För att vi ska kunna göra ett domarschema så är det mycket viktigt att domare inte avbokar sin medverkan efter söndag 22 augusti.
Om detta sker behöver vi ta ut en admenistrativ avgift på 1000:- då detta gör att domarschema böhöver göras om.

Personal information

If the tournament wants, they are allowed to show my name in public, for example in order for other referees to choose me as a partner or in game tables in the tournament game schedule

After you've sent in your registration, you can select referee partners and add your availability.